Jump to content
Cover for Johtaminen kompleksisessa maailmassa
Isbn: 978-95-2345-624-2
Publisher: Gaudeamus
Category:

Accessible since: March 2020

E-book

Johtaminen kompleksisessa maailmassa

by
Ennakoimattomuus, suuret kokonaisuudet ja pirulliset ongelmat haastavat nykyjohtajat. Elämme kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa odottamattomin tavoin. Organisaatioissa kohdataan yhä useammin yllättäviä tilanteita, syiden ja seurausten välillä ei näy selvää jatkumoa ja toisinaan asioita tuntuu vain tapahtuvan. Tätä kuilua suunnittelun ja tapahtumisen välillä pyritään kaventamaan kompleksisuusajattelulla.
Johtaminen kompleksisessa maailmassa sukeltaa kompleksisuusajattelun teoreettiseen perustaan ja tarjoaa suomalaiseen empiiriseen aineistoon tukeutuvia käytännön esimerkkejä sen soveltamisesta. Voiko työelämän kompleksisuutta hallita, vai pitäisikö siihen vain sopeutua? Kuinka kompleksisuusajattelua tulisi opettaa? Miten sosiaalinen media vaikuttaa johtamiseen?
Teoksessa ääneen pääsevät myös tunnetut johtajat, jotka kertovat omia kokemuksiaan johtamisesta kaaoksen reunalla.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone